24 Mar Sukurtas filmas Durbės mūšiui paminėti

2015 m. minint Durbės mūšio 755 m. ir primenant jo svarbą, liepos 12 d. nuo Ivangėnų – Karšuvos piliakalnių į Durbę palydėti šeši raiteliai. Pilėnas Antanas Gedvilas žygeivius išlydėjo, įduodamas Karšuvos žemės, kurią žygeiviai buvo pasiruošę nunešti ir išbarstyti ant Durbės piliakalnio. Kažin, ar šiandien iš mūsų daug kas žino, ar bent yra girdėję apie Karšuvos žemę? Kur ieškoti šios XIII-XIV amžiuje gyvavusios Žemaičių dalies?