09 Mar Viduramžių Lietuvos valdovų paroda Skaudvilėje

Skaudvilė tai artimiausia vieta nuo Karšuvos tvirtovės, Ivangėnuose. Būtent iš Karšuvos ir kitų kaimų atsikėlė gyventojai į Skaudvilę prieš daugiau kaip 250 metų.

Skaudvilė tai artimiausia vieta nuo Karšuvos tvirtovės, Ivangėnuose. Būtent iš Karšuvos ir kitų kaimų atsikėlė gyventojai į Skaudvilę prieš daugiau kaip 250 metų.

Parodos laikas pasirinktas tarp dviejų svarbių datų, tai vasario 25 dienos (Pilėnų žūties diena) ir Durbės mūšio pergalės minėjimo dienos, liepos 13-osios.

Šios dvi datos yra susijusios su Karšuva.

Būtovės šaltiniai, byloja apie  didingą Karšuvos istoriją, kurioje daugiau kaip pusė Lietuvos  valdovų buvo susiję su šiuo kraštu.

Pradedant tuo laikotarpiu, kada kūrėsi Lietuva kaip vieninga valstybė.

Ypatingai pastebimas aktyvumas  nuo 1183m., kada susivieniją Lietuvos kunigaikščiai surengė daugybę puolamųjų žygių į aplinkinius kraštus. 1219 m. Lietuvos ir Volynės-Haličio kunigaikščių sutartyje suminėti Lietuvos ir Žemaitijos kunigaikščiai. Labiausiai tikėtina, kad pirmuoju, tai reiškia ir įtakingiausiu iš Žemaitijos kunigakščių, paminėtas Gerdvilas, greičiausiai buvo Karšuvos kunigaikštis.

Labiau Karšuvos vardas išgarsėja Mindaugui užrašius didelę Žemaitijos dalį vokiečių ordinui ir pastarieji suaktyvėja, versdami žemaičius paklusti. Istorijos kronikose aprašomas Alminas. Žemaičių sueigoje, išrenka jį vadovauti krašto gynybai. Pasak istorikės Ingos Baranauskienės, greičiausiai, buvo Karšuvos kunigaikštis. Jo sėkmingo vadovavimo dėka laimimas Durbės mūšis 1260 metais, Žemaitija praplečia savo valdas ir pradeda valdyti Kuršių žemes. Lietuva atgauna pasitikėjimą savimi ir pradeda sėkmingą 162 metų karų periodą prieš kryžiuočius.

Greičiausiai šio mūšio pergalė turėjo lemiamą reikšmę Lietuvos istorijoje.

Svarbiausia iš jų tai, kad valstybės valdymą perėmė kitos, greičiausiai žemaičių kilmės giminės- Gediminaičių atstovai. Turiu galvoje Gedimino tėvą Pukaverą-Butvydą ir jo brolį Butigeidį. Prasidėjo trijų giminės diarchijų valdymo laikotarpis, beveik be pertraukų. Butvydas-Butigeidis, Vytenis-Gediminas, Algirdas-Kęstutis. Jeigu pridėsime Žalgirio mūšio pergalę, tai bus ketvirta giminaičių -Vytauto ir Jogailos sąjunga. Tai buvo pats galingiausias valstybės vystymosi laikotarpis.

Karšuva nepasidavė lemčiai, kurią skyrė istorija ir likimas.

Can't display images: