09 Mar Paroda „Viduramžių Lietuvos viešpačiai“ Ukrainoje, Lucke

Lucke įsikūrusi organizacija ,,Gediminaičių kelias” 2014 metais minėjo Lucko suvažiavimo 585 metines

Lucke įsikūrusi organizacija ,,Gediminaičių kelias” 2014 metais minėjo Lucko suvažiavimo 585-ąsias metines. Organizacijos kvietimu, 2014 metais spalio 10 dieną, Lucko pilyje buvo atidaryta paroda ,,Viduramžių Lietuvos valdovai’’.

Lucko suvažiavimas − 1429 m. sausio 9−29 d. vykęs Lietuvos ir Lenkijos valdovų − Vytauto bei Jogailos ir Šv. Romos imperijos imperatoriaus ir Vengrijos karaliaus Zigmanto I susitikimas LuckeVidurio ir Rytų Europos klausimams aptarti.
Suvažiavimo data ir vieta buvo nustatyta dar 1428 m. Iš pradžių susitikimo vieta buvo numatyta Trakai, tačiau vėliau pakeista Lucku, esančiu arčiau Vengrijos.

Suvažiavimo iniciatorius buvo Zigmantas I. Jame taip pat dalyvavo Maskvos, Tverės didžiųjų kunigaikščių, popiežiaus, Kryžiuočių ordino, Bizantijos imperatoriaus, Danijos, Moldovos, Aukso ordos, Riazanės ir kiti pasiuntiniai. Suvažiavime buvo svarstoma kovos su husitais problema, Moldovos padalijimas tarp Vengrijos ir Lenkijos, Prūsijos kryžiuočių ir Lenkijos nesutarimai dėl sienų, Danijos konfliktas su Hanza, katalikų irstačiatikių bažnyčių unija. Lucko suvažiavimo pabaigoje iškilo Vytauto karūnavimo Lietuvos karaliumi klausimas.

Parodos atidarymas vyko Lucko miesto teatro trupės teatralizuotoje aplinkoje.

Taip pat apie parodą kalba ir ukrainiečių spauda: gediminids.eu

Can't display images: